Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Vibeke Wind

Jobønsker:

Jeg søger job som rådgiver i landbruget.

 

Timer:
12 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Som person stiller jeg krav til mit eget arbejde, og det betyder for jer, at I får en medarbejder som er struktureret, har god ordenssans og arbejder progressivt, selvstændigt og ansvarligt på de opgaver, jeg bliver stillet.

Desuden er jeg fleksibel omkring opgaver, dvs. jeg hjælper til, hvor behovet er. Udadvendt og serviceminded er også en del af mine kompetencer.  Jeg har økonomisk og strategisk flair – og er god til at tænke ud af boksen.

Kompetencer:

Jeg er uddannet driftleder ved Gråsten Landbrugsskole i 2003, og matematisk student fra Haderslev Katedralskole i 1997. 

Kurser:

 • 2016 Lederambitioner v. Krifa
  Jeg er i gang med kurset og handler om:
  – Det personlige lederskab
  – Ledelse som relation mellem mennesker
  – Den gode teamånd
  – Organisatorisk indblik
  – Motivation, anerkendelse og coaching
 • 2003 Cerficeringer
  Ledelse og samarbejde (merkonomfag v. Sønderborg Handelsskole) – om forskellige analysemodeller om ledelse i samarbejde.

Kørekort:

 • B – almindelig bil
  BE – almindelig bil med stort påhængskøretøj

I min fritid er jeg bl.a.:

 • Gymnastiktræner i Jels Idrætsforening (børn 3-5 år)
 • Medlem af forældrerådet i Jelsskole fpr både 1.b og 3. b, hvor vi planlægger 3 årlige arrangementer for børn og forældre, så vi får et bedre sammenhold og lettere kan løse de opgaver, der kommer hen af vejen.
 • 2007 – 2011 Bestyrelsesmedlem /formand for Ørsted Bold og Beboerforening
  ØB er en bold og beboerforening i et lokal samfund på ca. 250 indbygger. Vores motto var “Ørsted en levende landsby” Vi arbejdet med arrangementer som fastelavn, sensommerfest, juletræsfest og udflugter. Vi havde gymnastik- og volleyballhold. Vores formål var at skabe/fastholde sammenholdet i det lille lokalsamfund.
 • 2007 – 2009 Bestyrelsesmedlem v. Viking Geniktik
  I den periode jeg var i DRHs racebestyrelse, arbejdede vi med kønssortering af sæd, gen-vik, NTM, m.m.
 • 1999 – 2004 Bestyrelsesmedlem/formand for Young Breders
  Young Breders er en forening for kvægavlsinteresserede unge. Vi arrangerede årlig ca. 10 aftenmøder hvor kvægbrug eller andre avlsrelaterede virksomheder, og vi deltog på dyrskuerne i Aabenraa og Herning.
 • 2003 Elevrådsformand på Gråsten Landbrugsskole
  Som elverådsformand var jeg med til lærerådsmøder, hvor jeg formidlede eleverønsker, og hvilke projekter vi havde for tiden. Vi arrangerede Beach Party, aftenarrangementer, mm.

 

Erhvervserfaring:

2015 Laurenborg v. Niels Kragelund
Landbrugsmedarbejder – jeg har hjulpet i den daglige drift og faldet ind, hvor der er brug for det. Opgaverne har bestået i observation for brunst og sygdomme, håndtering af dyrene, rengøring og hygiejne, minilæsserarbejde.

2014 A3N aps
Hos A3N arbejdede jeg med rådgivning, salg og levering af ydelser til landbrug og hestehold. Har været med på diverse messer, demonstrationer og kundemøder. Mine funktioner har endvidere været planlægning af kundemøder. Har haft kontakt til kunder i forbindelse med arrangering af besøg, demonstrationer mm.

2003 – 2013 Selvstændig landmand, Søndergaard
I det daglige havde jeg ansvar for administrative. Budget, kontering, budgetopfølgning, kontakt til bank, rådgiver, handelspartner, samarbejdspartner og kommunen mm. Jeg tog mig også af ting som kontrakter og APV m.m.

I det daglige stod jeg for planlægning og strukturering, både kort- og lang sigtede strategier. Og brugte her til redskaber som ugentlige tavlemøder, lean, sop og 5s. Der blev altid lavet budgetter for både store og små investeringer, hvor der specielt var fokus på tilbagetiden.

I perioden fra 2004-2006 stod jeg som bygherre for et projekt til ca. 13 mio. Hvor vi byggede kvægstald til 188 køer, gyllebeholder samt plansiloer. Jeg stod for at styrtede alle byggemøder, lavede alt budgettering og indkøb. Ved projektet blev besætningen udvidet fra 42 køer til 190 køer samt grovfoderlaget blev øget betydeligt. I 2010 købte jeg 25 ha jord til ejendommen.

I perioden 2004-2009 var min far og jeg i I/S, jeg købte ham ud 1/1-2009 og har frem til 2013 ejet gården alene.

Alle kvierne var på kviehotel og jeg har stor erfaring med de udfordringer, der er ved at udlicitere sine kvier.

2002 – 2004 Sønderjysk Vikarservice
Landbrugsvikar – i mit job som landbrugsvikar arbejdede jeg meget bredt. Primært har det været weekend- og ferieafløsning ved kvæg, hvor jeg med en kort instruktion, har passet alt på gården efter kundens ønske. Derudover har jeg været i svineproduktion, markdrift, rugeri, rengøring, fanget af slagtekyllinger mm. I de perioder, hvor jeg har været på landbrugsskole, har jeg dog kun haft aften-, weekend- og feriearbejde. Ellers har jeg arbejdet fuldtid+.

1998 – 1999 Robin Brodersen, New Zealand
Landbrugsmedhjælper – jeg tog til New Zealand gennem IAEA som landbrugsudveksling. Arbejdsopgaverne bestod primært i at malke køer. Udover personlig udvikling, gav opholdet mig en god indsigt i internationale økonomi og forhold generelt, og jeg fik forståelse for andres kultur og dermed også for den udenlandske arbejdskraft i Danmark.

Skånevilkår:

Godt psykisk arbejdsmilijø og en arbejdsgiver, der passer på, at jeg ikke presser mig selv for hårdt.

Andre kandidater:

Jesper Juhl Abildgaard

Jobønsker: Lager biblioteker kontormedhjælper r
8 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Kandidat #370005201

Jobønsker: SFO medhjælper, Omsorgsmedhjælper med børn og voksne. &nb
5 - 8 timer/ugen
Jobcenter Sorø

Kandidat #300007107

Jobønsker: Rengøring Køkkenarbejde Pædagogmedhjælper
6 - 12 timer/ugen
Jobcenter Nyborg

Heidi Schmidt

Jobønsker: Butik: Dagligvarebutikker som Fakta, Aldi, Netto og Rema.
8 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Mona Birgitte Bonde

Jobønsker: Pædagogmedhjælper Antal timer (du kan arbejde): 11½
11 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

René Enemark

Jobønsker: kurer hotel og resturationsbranchen opvasker 
10 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Peter Ravn

Jobønsker: Alt har interesse, bare mine skånehensyn bliver tilgod
8 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Jytte Rauschning Özer

Jobønsker: Jeg søger alle former for butiksarbejder, fx tø
25 timer/ugen
Jobcenter Haderslev