Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Tony C. A. Paulsen

Jobønsker:

Vejleder, Virksomhedskonsulent, Lagermedhjælp, Butiksmedhjælp,  Pædagogmedhjælp

 

 

 

 

Timer:
8 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Jeg betegnes som en imødekommende og åben person. Mit CV og erfaringserfaring peger på

 

jobområder, som jeg på baggrund af helbredsmæssige forhold ikke vil kunne bestride mere.

 

Jeg har specielt gode egenskaber inden for arbejdet med mennesker, hvorfor eksempelvis et

 

arbejde med aktivering af ældre eller udviklingshæmmede i et dagcenter ville være optimalt.

 

Jeg har også gennem et længere praktikforløb på Alssundværkstedet fundet særlig interesse

 

for feltet. Jeg er visiteret til fleksjob

Kompetencer:

Arbejdsfelt, handel
Arbejdsområde, daginstitution
Arbejdsområde, opholds- og væresteder
Branche, finans og forsikring
Kundebetjening
Kundekontakt
Kundekontakt og -pleje
Målgruppe, fysisk handicappede
Målgruppe, udviklingshæmmede
Rådgivning og vejledning
Salg
Turistområdet
Undervisning
Undervisningsfag, finansiering
Økonomiplanlægning
Økonomisk analyse

 

 

 

 

 

 

Erhvervserfaring:

Opsøgende erhvervsrådgiver september 2005 – januar 2014 – Nordea
Opsøgende salg og kundeforhandling. Finansiel rådgiver til lokale – og regionale virksomheder, både private og offentlige virksomheder. Pleje af netværk og deltagelse i erhvervsfora. Rådgive nuværende og potentielle samarbejdspartnere

 

Filialchef marts 2005 – september 2005 Andelskassen Alssund
Filialledelse og erhvervsansvarlig. Budgetplanlægning og opfølgning. Personaleansvar for 5 ansatte. Overordnet kreditansvarlig for både privat og erhverv. Pleje lokalt netværk.

 

Erhvervsrådgiver maj 2004 – marts 2005 Kreditbanken
Opsøgende salg og kundeforhandling. Opsøgende salg og kundeforhandling. Finansiel rådgiver til lokale – og regionale virksomheder, både private og offentlige virksomheder. Pleje af netværk og deltagelse i erhvervsfora. Rådgive nuværende og potentielle samarbejdspartnere

 

Finanskonsulent februar 2002 – maj 2004 LeasIT A/S
Opsøgende salg samt ansvarlig for Nykredit Leasing-samarbejdet Jylland. Selskabet startes af tidligere DaimlerChrysler-medarbejdere. Leasing indenfor produktionsudstyr, landbrugsudstyr, entreprenørmateriel, butiksindretning etc.

 

Stedfortræder for regionschef marts 1998 – februar 2001 DaimlerChrysler Capital
Opsøgende salg og kundeforhandling. Stedfortræder for regionschefen. Fra juni 2000
porteføljeafvikling og specielle kreditopgaver. Af brancher kan nævnes landbrug, industri, entreprenør, fly .

 

Kreditfuldmægtig juli 1996 – marts 1998 Leasing Fyn
Kreditbehandling af finansieringsforespørgsler og dermed følgende kundebesøg. Af brancher kan nævnes landbrug, industri, entreprenø. Lånefinansiering, købekontrakt.

 

Kreditrådgiver januar 1993 – januar 1996 Union-Bank Flensborg
Finansiel rådgivning og långivning. Hovedvægt på danske virksomheder

 

Erhvervsrådgiver januar 1990 – januar 1993 Jyske Bank, København/Sønderborg
Finansiel rådgivning erhvervskunder

 

Erhvervsrådgiver januar 1988 – januar 1990 Union-Bank Flensborg
Erhvervsrådgivning danske kunder

 

Bankelev januar 1986 – januar 1988 Andelskassen i Tinglev

Skånevilkår:

Jeg har brug for:

 

    • Struktur

 

    • Faste arbejdsopgaver

 

    • Ikke for hurtige skift i løbet af dagen

 

    • At undgå stressende miljøer

 

    • At skifte mellem arbejdsopgaver, det skal være planlagt

 

 

Efter et ankelbrud har jeg nogle begrænsninger i forhold til fysisk arbejde (speciel stigearbejde udløser smerter)

 

Arbejdstid er 8 timer fordelt på 4 dage, ved rette arbejdsmiljø kan timeantallet øges.

Andre kandidater:

Lonni Lyngsøe Søndergaard

Jobønsker: Pædagog Omsorgsmedarbejder Blæ
8 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Marianne Vakker Jørgensen

Jobønsker: Kontorassistent adm. medarbejder
11 timer/ugen
Jobcenter Egedal

Marianne Sørensen

Jobønsker: Handicapmedhjælper Ledsager
4 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Kandidat #370005201

Jobønsker: SFO medhjælper, Omsorgsmedhjælper med børn og voksne. &nb
5 - 8 timer/ugen
Jobcenter Sorø

Heidi Jensen

Jobønsker: Pædagogmedhjælper Lagermedarbejder Plejehjemsmedhjælper
7 - 10 timer/ugen
Jobcenter Ringsted

Anette Wounlund

Jobønsker: Receptionist/blæksprutte.
6 timer/ugen
Jobcenter Egedal

Melinda B. B. Lønborg

Jobønsker: Lagermedarbejder, landbrugsmedhjælper, butiksmedhj&ael
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Jens Christian Hansen

Jobønsker: Chauffør, Handyman, Udendørs vedligehold .
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg