Generisk kandidatbillede
Generisk kandidatbillede

Tina Hygum Schuldt

Jobønsker:

Mine ønsker:

Ressourcepædagog
Sprogpædagog
Tilsynsførende i dagplejen
Tale- og hørekonsulent
Pædagogisk konsulent
Mentor eller jobkonsulent

Har kørekort

 

Timer:
16 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Jeg er uddannet pædagog tilbage i 1998, og har efterfølgende taget en overbygning med en

diplomuddannelse. Jeg har en bred erfaring indenfor den pædagogiske branche. Min erfaring

med forskellige typer af jobs gør mig fleksibel, og samtidig kan jeg bestride et job med

kommunikation og administrative opgaver.

Jeg er god i situationer med børn og den voksne. Jeg kan fungere som bindeled mellem

partere, hvor jeg ofte har fået at vide jeg er et unikt bindeled mellem barnet og den voksne, da

jeg er god til at aflæse interaktionen.

Som kollega er jeg stabil, ærlig, loyal, rolig, genrelt til at stole på.

Jeg er fleksjobber pga hurtigere udtrætning.

Mit drømmejob er at arbejde som mentor

Kompetencer:

Arbejdsområde, bofællesskaber
Arbejdsområde, daginstitution
Arbejdsområde, døgninstitution 
Arbejdsområde, opholds- og væresteder
Eneundervisning
Familievejledning
Formidling
Forældresamarbejde
Indberetninger
Instruktion
Kollegial supervision
Motorik
Målgruppe, børn /unge 11-18 år
Målgruppe, børn 6-10 år
Målgruppe, børn 0-6 år
Målgruppe, fysisk handicappede
Målgruppe, udviklingshæmmede
Opdragelse
Praktikansvarlig
Pædagogiske aktiviteter
Samtale
Social indsigt
Social inklusion
Socialt arbejde
Speciale, pædagogik
Støtte-kontaktperson
Tegnsprog
Tilsyn
Tværfagligt samarbejde, lærere
P
sykologer m.v.
Voksenundervisning

Erhvervserfaring:

Lærer oktober 2015 – juni 2016 Midtals Friskole

Underviser, støttelærer og arbejdede i SFO

Underviste i madlavning og kreative fag. Jeg var støttelærer for flere udvalgte elever med særlige behov og indlæringsvanskeligheder

Pædagog januar 2014 – april 2014 Broager Børnehave – Sønderborg Kommune

Pædagog i børnehave. Jeg var stuepædagog for en gruppe af børn. Tog imod børnene,

sørgede for aktivieter. Forældresamtaler, udarbejdelse af beskrivelser af børnene. Samarbejde med eksterne partnere.

 

Dagplejepædagog april 2014 – august 2014 Dagplejen i Sønderborg Kommune

Dagplejepædagog. Her besøgte jeg og førte tilsyn med de forskellige dagplejere i kommunen.

Registrering af børn i IT system CHILDCARE. Administrative opgaver som

udviklingsbeskrivelser med efterfølgende handleplaner. Samtaler med forældre, opstartsmøder

og var der andre udfordringer undervejs i dagplejeforløbet.

Dagplejepædagog april 2012 – december 2012 Dagplejen i Sønderborg Kommune

Dagplejepædagog. Her besøgte jeg og førte tilsyn med de forskellige dagplejere i kommunen.

Registrering af børn i IT system CHILDCARE. Administrative opgaver som

udviklingsbeskrivelser med efterfølgende handleplaner. Samtaler med forældre, opstartsmøder

og var der andre udfordringer undervejs i dagplejeforløbet.

Pædagog juni 2009 – april 2010

Kløverskolens SFO – Sønderborg Kommune

Pædagog på specialskole. Almene SFO funktioner, som aktivteter for børn med særlige behov. Modtog elever, afleverede elever.

Støttepædagog januar 2002 – maj 2004 Sønderborg Kommune

Støttepædagog i støttekorpset. Var ansat i faste børnehaver og klub, hvor jeg tog mig af

børn/unge med indlærings- og sociale vanskeligheder.

Specialpædagog februar 1998 – januar 2002 Sønderjyllands Amt

Pædagog i Specialbørnehave. Børn fra 0-6 år med vidgående fysiske og psykiske handicap.

Halvårlige planer for det enkelte barn, aftalt med forældrene og læge.

Medhjælper januar 1992 – juni 1998 Bosager – Sønderjyllands Amt

Pædagogmedhjælper på beskyttet værksted og boinstitution. Var vikar og nattevagt.

Vikarvagten var skift af ble, spise med beboerne, gå til sociale arrangementer.

Medhjælper januar 1993 – august 1994 Ulkebøl Børnehave – Sønderborg kommune

Pædagog medhjælper i børnehave. Daglige opgaver som modtagelse, aflevring, kreative aktiviteter.

Skånevilkår:

Brug for nedsat timeantal, små pauser, ro omkring mig i arbejdet, og ingen løft.

Andre kandidater:

Gunnar Stie Erichsen

Jobønsker: Gerne indenfor plastic eller metalområdet. Lager
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Jane Seier Nielsen

Jobønsker: Omsorgshjælper Handicaphjælper Recep
6 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Niels-Ole Jensen

Jobønsker: Jeg søger job som pedelmedhjælper, arbejde i gr
20 timer/ugen

Birgit Mathiesen

Jobønsker: Lettere kontoropgaver, herunder arkivering (også elektronis
20 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Klaus Juhl Rix

Jobønsker: Jernbanemedarbejder – lager og transport – chauf
20 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Trine Grøn Ketelsen

Jobønsker: butiksmedhjælper, kontormedhjælper, køkke
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Sabine Bünck

Jobønsker: Receptionist – anretterkøkken – aktivitetsmedar
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Bang-on Lind

Jobønsker: Gartneriarbejde. Vareopfyldning.
6 timer/ugen
Jobcenter Vejen