Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Lone Benonysson

Jobønsker:

Lærer – pædagogmedhjælper – rengøringsmedhjælper – køkkenmedhjælper.

Timer:
6 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Jeg ser mig selv som værende meget positiv, og jeg mener det også er det jeg udstråler til glæde for andre. Jeg er ansvarsbevidst og struktureret, omsorgsfuld, pligtopfyldende og punktlig. Jeg passer altid mine aftaler og ting , og jeg kan godt lide at andre gør det samme overfor mig. Jeg er engageret i det jeg laver, og omhyggelig. Jeg ser mig selv som loyal og stabil og værende en god kollega. Jeg har en god bevidsthed om mine egne ressourcer og begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Fagligt har jeg stor kompetence indenfor specialundervisningen med vægt på elever med autisme, elever med ADHD og elever med socio-emotionelle problemer. Jeg har undervist i fagene dansk, engelsk, matematik, natur og teknik, historie, kristendom og svømning. I undervisningen af disse elever, er det vigtigt at være en tydelig voksen, som eleverne kan aflæse og forholde sig til. ydermere er det vigtigt at strukturere skoledagen og undervisningen detaljeret for hver enkelt elev bl.a. ved hjælp af pictogrammer. konflikthåndtering er ligeledes væsentlig i det daglige arbejde.

Fagligt er jeg åben for nye områder, hvorfor jeg også søger som rengøringsmedhjælper, køkkenmedhjælper

 

Privat er jeg gift og har 3 børn. Jeg har sammen med min mand været udstationeret 3 gange.
2006-2008 i Kina, 2002 i Slovenien, 1997 – 1998 i South Carolina, USA. På den baggrund har jeg erfaring med andre kulturer. Min mand er ansat for Danfoss a/s.

Kompetencer:

Assistance, undervisning

 

Billedkunst

 

Dansk

 

Engelsk

 

Formning

 

Historie

 

Hjemkundskab

 

Klassetrin, 0.-7. klasse

 

Klassetrin, 8.-10. klasse

 

Konflikthåndtering, elever

 

Lektiehjælp

 

Matematik

 

Medhjælp, handicappede børn

 

Observation

 

Omsorgsarbejde, sårbare elever

 

Oprydning, kopiering, materialebestilling mv.

 

Pædagogiske aktiviteter

 

Skole-hjem-samarbejde

 

Støtte-kontaktperson

 

Tilrettelæggelse og afvikling, elevarrangementer

 

Træning, motorik og bevægelse

 

Tværfagligt samarbejde, lærere, psykologer m.v.

 

Undervisningsfag, geografi

 

Undervisningsfag, idræt

 

Undervisningsfag, natur og teknik

 

Undervisningsfag, religion

 

Undervisningsfag, samfundsfag

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper juni 2016 – november 2016
Nydamskolen – Vester Sottrup
SFO – Værkstedsaktiviteter med børnene

 

Butiksassistent februar 2016 – maj 2016
Fakta – Sønderborg
Vareopfyldning og rengøring.

 

Overlærer august 2008 – oktober 2012
Kløverskolen, Sønderborg
Lærer for børn med specielle behov (underviste i alle fag)

 

Folkeskolelærer august 2005 – august 2006
Tandsbjerg Skolen, Sønderborg
Lærer for børn med specielle behov (underviste i alle fag)

 

Folkeskolelærer januar 2003 – juli 2005
Stubbæk skole, Aabenraa
Lærer på mellemtrin fra 5. – 7. klasse

 

Lærervikar januar 2003 – januar 2003
Huholt Skole, Sønderborg
Lærervikar – undervisning af unge med specielle behov.

 

Lærer januar 1999 – januar 2000
Huholt Skole, Sønderborg
Undervisning af unge med specielle behov.

 

Folkeskolelærer januar 1992 – januar 1996
Stubbæk Skole, Aabenraa
Lærer, bl.a. ved et integrationsprojekt hvor børn med specielle behov skulle integreres ialmindelig folkeskole.

 

 

Skånevilkår:

Kan arbejde 6 timer om ugen.

Andre kandidater:

Karin Stie Schwarz

Jobønsker: Lettere  pakkearbejde, lagerarbejde.
9 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Tanja Meldgaard Jessen

Jobønsker: Butiksmedarbejder el. plejehjemsmedhjælper
6 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Stephanie Olsen

Jobønsker: Kontor Administration Bogføring Mødebooking Kordegn/Kirket
1 - 12 timer/ugen
Jobcenter Sorø

Angela Burkal Petersen

Jobønsker: Værtinde i fællesrum på plejecenter eller bosteder (lette
8 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Peter Lorensen

Jobønsker: Pedelmedhjælper, lager- og logistikmedarbejder, vagt. Antal
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Jens Frederik Konge

Jobønsker: Vinduespudser, grønne områder, ejendomsfunktion
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Lars Bo Hansen

Jobønsker: kontorarbejde chauffør med få stop på turen
8 - 14 timer/ugen
Jobcenter Ringsted

Kandidat #300007147

Jobønsker: Lettere lagerarbejde Pædagogisk arbejde
6 - 12 timer/ugen
Jobcenter Nyborg