Billede af kandidaten
Billede af kandidaten

Lisbeth Mikkelsen

Jobønsker:

Foredrag/undervisning fx AOF/FOF, lærer i indskolingen, specialklasser, støtte til specialundervisning, efterskolelærere til støtte til specialundervisning og tilsyn aften/weekend. Pædagogiske opgaver, gerne specialpædagogik, eller registreringsopgaver, evt. laboratorie og lettere kontoropgaver eller små ledelses- og personaleplejeopgaver.

Timer:
15 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Jeg er 53 år og uddannet socialpædagog i 1990 fra Peter Sabroe Seminarium i Århus.

Da jeg er hurtig til at tage “teten” i en flok, har jeg haft flere poster som tillidsmand, sikkerhedsrepræsentatnt, bestyrelsesposter og er blevet opfordret til flere gange til at søge souschef- og lederstillinger.

Jeg har dog altid prioteret, at min familie var vigtigere end karrierere. Jeg har brug for at have overskud til at pleje familien. Jeg er nok også mere praktiker end teoretiker.

Jeg er en meget omsorgsfuld person, og mener man får det bedste ud af folk ved at give dem ansvar, og jeg går meget op i tonen på en arbejdsplads. Derfor har jeg altid både øje for den “menige medarbejder” og ledelsen på en arbejdsplads og er ofte blevet mellemleddet, som har modet til at få tingene bragt op på rette sted. Samtidig mener jeg selv, jeg er realistisk omkring, hvad der er muligt ude på arbejdspladsen.

Rent privat er jeg, når mit helbred tillader det, det samlende led i familien, og bruger også mit omsorgsgen over for min og samlevers heste og hund. Jeg bruger udelivet og dyrene til at lade mentalt op her på vores lille landsted ved Kongeåen.

Har kæmpet med min ryg siden jeg var 28 år, og fik i 2002 tildelt fleksjob. Jeg er utrolig glad for, at muligheden for fleksjob viste sig, da jeg har meget brug for bibeholde kontakten til arbejdsmarkedet og slet ikke kan forstille mig kun at gå derhjemme!

Rent fysisk har min formåen stået sin prøve gennem de sidste års skiftende job, men rent kognitivt kan man jo altid udfordres.

Jeg forsøger at være så fleksibel som mulig i forhold til behovet for fremmøde på arbejdspladsen og kompenserer for en travl uge med de færre timer i efterfølgende  uge, hvis det  er muligt i forhold til helbreddet.

Kompetencer:

Jeg er uddannet socialpædagog i 1990 og pt. i gang med en læreruddannelse i billedkunst.

Kurser:

2016 UC Syd Esbjerg / Esbjerg Seminarium
Påbegyndt læreruddannelsen i billedkunst på enkeltfag.

2014 AMU-uddannelsesbevis
Almen fødevarehygiejne.

2009 AMU-udddannelseskurser i IT

2006 Kognitive metoder og behandling 1 & 2
– Specialpædagogik intromodul, psykomodu og neuromodul – ialt 3 x 50 timer
– Grundpsykiatri
– Arbejde med pårørende, hospitalspsykiatri kontra socialpsykiatri, holdninger/menneskesyn og etik/moral.

2005 5 kursusmoduler i social-psykiatrien, ialt 70 timer
– Værdier/opgaver og samarbejde
– Kommunikation og kontakt
– Pædagogiske metoder i socialpsykiatrien
– Brugerindflydelse og handleplaner
– Konflikthåndtering

Erhvervserfaring:

Herefter arbejdede jeg inden for det specialpædagogiske område indtil jeg fik børn.

Fra 1995 til 2001 arbejdede jeg på traditionelt  fritidshjem, hvor jeg hovedsagligt havde opgaven med vores ADHD-børn og heraf følgende kontakt til børnepsyk mm. Herefter vendte jeg tilbage til psykiatrien som bostøtte hos psykisk syge i eget hjem.

I 2007 flyttede jeg fra Århus til Vejen, hvor jeg siden har arbejdet freelance i forskellige job relateret til min uddannelse. I 2009 valgte jeg at gå ind i skoleverdenen, og blev her inspireret til at arbejde hen imod på at komme til at undervise selv.

2015 Højmarksskolen i Holsted
Lærer – specialundervisning af ADHD-børn og børn med socioemotionelle problemer og vikar i almendellen (i engelsk, billedkunst og natur/teknik).

2014 – 2015 Grønvangskolens SFO
Pædagog – SFO-pædagog opgaver.

2012 – 2014 Gesten Juniorklub
Daglig ledelse af juniorklubben med alt, hvad det indebærer af pædagogisk arbejde, tværfagligt samarbejde med skole, sundhedsplejerske, SSP, kommune (underretninger m.m.) og forældresamarbejde.

2011 – 2012 Gildbjerggård, Glejbjerg
Landbrugshjælper – forefaldende arbejde med dyrene og i bedriften.

2010 – 2011 Østerbyskolen, Vejen
Lærer/støttepædagog – ekstra støtte i skolen til børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

2010 – 2010 Fole Friskole
Hjælpelærer – ekstra støtte til urolige elever samt vikaropgaver ved sygdom.

2009 – 2010 Esbjerg Kommune
Socialpædagog – støtte og vejledning til pige med personlighedsforstyrrelser. Sygemeldt.

2008 – 2009 Aktivitetshuset i Ribe
Socialpædagog – forskellige pædagogiske opgaver i forhold til at aktivere voksne med sindslidelser på de forskellige værksteder i huset, pedel/genbrugsbutik, sy/strikke værksted, cafe/køkken og trykkeri.

2008 Døgninstitutionen Tinghøj, Kolding
Socialpædagog – vikariat for langstidssygemeldt pædagog. Støtte/vejleder til unge i bofællessksab.

2002 – 2007 Lokalpsykiatri Centrum, Århus
Hjemmevejleder.

2001 – 2002 Socialpsykiatrisk Institution, Enghaven, Søvind (Vejle Amt)
Socialpædagog – støtte- og plejeopgaver i forhold til voksne, psykisk syge, hvilket også indebar økonomisk rådgivning.

1996 – 2001 Fritidshjemmet Fuldenvej, Århus Kommune
Pædagog – pædagogiske opgaver, varetagelse af institutionens opgaver omkring de særlige børn, hvilket indebar tæt samarbejde med børnepsyk og mange tværfaglige møder. Der var en del børn med ADHD.

1995 – 1996 SFO’en Malling Skole, Århus Kommune
Pædagog – pædagogiske opgaver i forhold til børn 0. – 4. klasse.

1993 Katrinebjergcentret, Århus Amt + barselsorlov
Socialpædagog – opgaver i forhold til brugere og beboere i køkken/cafefunktion.

1992 Barselsorlov

1990-1991 Højvangkollegiet, Hinnerupkollegiet, Høskov Kollegiet og Hasselbo
Pædagog – som nyuddannet var jeg tilkaldevikar, indtil jeg gik på barsel.

 

 

Skånevilkår:

Jeg har en dårlig ryg og nakke, derfor kan jeg ikke klare hårdt fysisk arbejde og har brug for skiftende arbejdsstillinger.

 

Andre kandidater:

Vicky Knudsen

Jobønsker: grillekspedient køkkenmedhjælper kontormedhjælper (piccol
10 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Mette Lorenzen Meyer

Jobønsker: Børnehave. Indskoling. Mindre butikker. Antal timer (du kan
16 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Darko Eric

Jobønsker: Jeg søger kontorjob og administrative opgaver. Lagera
10 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Peter J. Klaastad

Jobønsker: Produktion – kvalitet vedligehold af industrimaskiner.
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Esther Jacobsen

Jobønsker: Lettere caféarbejde. Husassistent. Dagcenter. Piccoline. Le
10 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Line Thure Hansen

Jobønsker: Blæksprutte, butik og pakke eller pak
4 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Malene Schrøder

Jobønsker: Piccoline, blæksprutte, kontormedhjælper, klinik
10 timer/ugen

Susanne Rolschau

Jobønsker: All-round kontorassistent, pædagog, piccoline, evt. kørse
12 timer/ugen
Jobcenter Vejen