Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Lisa Hanne Thomsen

Jobønsker:

Kontormedhjælper på mindre kontor. Receptionshjælp om morgenen i klinik, skolekontor eller

institution. Kreativ blæksprutte på dagcentre eller eksternt.

Kursussupporter eller virksomhedens ”opstarthjælper” til dagens daglige gøremål på kontoret.

Jobnavnet er ikke afgørende – men det er indholdet.

Timer:
8 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Med en uddannelse og erhvervserfaring fra sygehusvæsenet og plejesektoren, har jeg gennem

de seneste år opnået en lang række kompetencer, som jeg mener med fordel kan anvendes til

gavn for både virksomhed og brugere. Jeg har fået en lang række teoretiske værktøjer og viden

med fra dette område – til det nye kapitel i mit jobliv.

 

Beskrivende ord:

Positiv

Flittig

Stabil

Kreativ

 

Jeg brænder for den gode service og de gode relationer mellem mennesker. Jeg er kendt for at

være flittig og stabil. Med mig som den nye kollega på holdet får man både resultater som aftalt

og stabilitet i opgaven.

Jeg har boet i Slovakiet i 2 år da min mand var udstationeret for Linak, her fik jeg indsigt i det

slovakiste sprog og kultur. Jeg har undervist min søn hjemme et års tid ( halv tid) idet han har

autimse og tourette.

Kompetencer:

Arbejdsområde, dagcentre
Arbejdsområde, hjemmeplejen
Arbejdsområde, plejehjem
Arkivering og registrering
Arkivering, sekretærarbejde
Booking
Journalisering
Journalskrivning
Mødeservice, klargøring
Målgruppe, psykisk syge
Målgruppe, ældre
Reception
Sekretariatsbetjening
Tværfagligt samarbejde, psykologer,

 

 

 

Erhvervserfaring:

Museumsmedhjælper maj 2015 – september 2015

Kunstmuseum Augustiana, Augustenborg

Medhjælper på museum. Salg af billetter, have viden om udstillinger, salg af kunsteffekter,

styring af kunstordre, betalte fakturaer. Pakning af kunsteffekter til købere.

 

Lægesekretær elev september 2009 – september 2014

Sygehus Sønderjylland

Journalregistrering/håndtering/arkivering/skrivning.Flytning af journal i sygehussystemet.

Booking af tider for patienterne, patienkontakt, posthåndtering. Arbejde i IT systemet OPUS

 

Social og sundhedshjælper januar 2009 – september 2009

Mølleparkens Plejehjem Sønderborg

Jeg arbejdede i deres dagcenter, samt jeg var med ude i plejen enkelte dage. I dagcenteret

lavede jeg kaffe & mad, arrangerede banko og spil for de ældre, kreative aktiviteter. I plejen

hjalp jeg de ældre op om morgenen, de fik mad, hjalp med personlig hygiejne,

medicinhåndtering.

 

Aktivitetsmedarbejder september 2007 – februar 2008

Syværksted Sønderborg

Syning efter mønstre. Udarbejdede kostumer, net og handsker til biavlere. For områdets

tekstilvirksomheder lavede vi ad hock opgaver som montering af label

 

Social og sundhedshjælper marts 2004 – januar 2006

Leos plejecenter Tønder

Arbejde inde på plejehjemmet som social og sundhedshjælper. Hjalp de ældre op om morgenen

og i seng om aftenen. De fik mad, hjalp med personlig hygiejne, medicinhåndtering. Havde

også en afstikker til demens afsnittet

 

Skånevilkår:

Vekslende arbejdsstillinger mellem gående, stående og siddende  

Undgå tunge løft og arbejde med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen

Undgå ensidige gentagende bevægelser — undgå statiske arbejdsstillinger

Kan have brug for pauser / hvil  

Har brug for struktur, faste rammer og forudsigelighed  

Bør ikke udsættes for stress, pres eller deadlines

Bør være i et stille og roligt miljø  

Kan arbejde ca. 2 timer dagligt, 6-8 timer fordelt på maks. 4 dage

Effektiviteten på administrative opgaver er vurderet til 70-75 % Fungerer bedst formiddag i tidsrummet 8:00-13:00

Andre kandidater:

Mark Junker Wortmann

Jobønsker:
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Kaj Jensen

Jobønsker: Montage,   lettere rengøring    
12 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Helle Rode Skau

Jobønsker: Forestiller mig at arbejdet kunne være telefonpasning,
15 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Dorte Pedersen

Jobønsker: Butiksmedhjælper Piccoline Fabriksarbejder
12 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Jeanette Lyngesen

Jobønsker: Kantine Biblioteksmedarbejder Piccoline/blæ
10 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Anne-Birgitte Roed Olsen

Jobønsker: Vagt/overvågning, Kontormedhjælper, Parkeringsva
8 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Charlotte Jacobsen

Jobønsker: Kontorassistent, medicindosering m.m. (plejeområdet), servi
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Kate Grooss-Sørensen

Jobønsker: Servicemedarbejder.
11 timer/ugen
Jobcenter Egedal