Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Joy Nordkvist

Jobønsker:

Administrative opgaver som journalisering, lettere økonomi, indkøb, kontakt med samarbejdspartnere.

Reception, som telefon pasning, kundekontakt, indkøb, sende faktura ud og betale regninger

Lettere sekretær funktion, referat, mødeindkaldelser, kalenderstyring.

Pædagogmedhjælper/ støttekontaktperson på voksenområdet.

Lettere genoptræning af borgere med KOL og senhjerneskade.

Timer:
10 - 18 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Som person er jeg glad og altid åben overfor input. Jeg fungerer godt i grupper, men jeg arbejder også rigtig godt selvstændigt. Jeg er ansvarsbevidst og videbegærlig. Jeg ser ikke hindringer, men opgaver der skal løses. Gennem mine forskellige jobs har jeg ofte haft kontakt til borgere, hvilket er faldet mig naturligt, da jeg er udadvendt og smilende. Trives med en travl hverdag.

Kompetencer:

Er uddannet sundhedsservice Sekretær

Rutineret bruger af Office-pakken

Er hjemmevant i følgende programmer: Scanjours Capita, ØS2000, KMD Sag, Opera, KMD-vagtplan og Opus økonomi og personale.

Læser, skriver og taler Dansk.

Læser og forstår engelsk, svensk og norsk.

Har taget følgende kurser: konfliktløsende psykologi og konkurrenceforberedende psykologi, Aldersrelateret klubtræner 1 + 2, Løbsleder og Dommer.

Erhvervserfaring:

2005 – 2006 Servicemedarbejder, Aulum Byskole

Varetog opgaver i elevernes kantine, varetog indkøb, madlavning, betjening og hygiejne kontrol. Udover dette havde jeg en støtte funktion i forhold til en elev med specielle behov.

2008- 2009 Sundhedsservicesekretær, Rehabiliteringscenteret, Holstebro.

Havde administrative opgaver som at betale regninger, passe telefon, post omdeling – både elektronisk og manuel -, genoptræningsopgaver som vedligeholdelsestræning af KOL patienter, træning i varmtvandsbassin.

2013 – 2016 Administrativ medarbejder, Jobcenter Sorø.

Varetog forskellige administrative ad-hoc opgaver og stod for blandt andet  udarbejdelse og opfølgning på blanketter ifbm. løntilskudsansættelser og praktikforløb især i samarbejde

med anden aktør, udarbejdelse af købsaftaler ifbm. 6-ugers selvvalgt kursusforløb, gennemførelse af Læse- og matematiktest, udarbejdelse og opfølgning på aktindsigter og sagsakter plus administrativt understøttet jobplanner.

Var ligeledes deltagende i Jobbutikken hvor jeg servicerede borgere og erhvervsdrivende.

Udover dette har jeg arbejdet med modtagelse af flygtninge, herunder at finde bolig, hjælpe med økonomi og være tovholder i forhold til de mange behov de havde. Ved behov varetog jeg lettere sagsbehandling.

 

Skånevilkår:

Mødetid efter kl. 9.

Vekslende arbejdsstillinger – hæve/sænke bord.

Ingen tunge løft, vrid eller skub.

 

 

 

Andre kandidater:

Christina Fawolé Villadsen

Jobønsker: Kreativt arbejde – gerne sammen med børn eller
9 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Rikke Mortensen

Jobønsker: Lettere lager arbejde Butiksarbejde Pakke opgaver – ev
6 - 8 timer/ugen
Jobcenter Ringsted

Bettina H Nielsen

Jobønsker: Butiksmedhjælper, lager- og logistikmedarbejder, delik
6 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Vickie Nielsen

Jobønsker: Kontor, lettere rengøring, lettere butiksarbejde, piccoline
1 - 6 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Malene Riise

Jobønsker: Ernærings- og sundhedskonsulent, fitness instruktør, recep
10 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Christian Peter Jensen

Jobønsker: Lager og logistik Truck kørsel Rengøring Pedel / serviceme
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Pia Thorngreen

Jobønsker: Kontor indenfor økonomi, indkøb, marketing, HR eller ligne
7 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Charlotte Feddersen Gammelgård

Jobønsker: Butiksmedhjælp, Gartnerimedhjælper, Pædago
20 timer/ugen
Jobcenter Vejen