Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Jonna Elsebeth Menne

Jobønsker:

Kontorassistent
Kontormedarbejder
Lettere sekretæropgaver

 

 

 

Timer:
0 - 8 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Efter mange år inden for det kontoradministrative område, hvor jeg har fungeret som chefsekretær og sideløbende haft ansvaret for en række selvstændige opgaver, er jeg nu på udkig efter et flexjob med enkle, meget gerne rutineprægede opgaver. Jeg er pligtopfyldende med en struktureret tilgang til opgaverne. Min situationsfornemmelse er god og jeg kan håndtere fortrolighed. Jeg medbringer et åbent sind, et godt humør og en lyst til at få etableret et godt samarbejde og samvær med nye kolleger.

Liste over personlige kompetencer:

Serviceminded

Planlægningsevne

Struktureret

Ansvarsbevidst

Omhyggelig

Pligtopfyldende

Venlig

Imødekommende

Situationsfornemmelse

Loyal

Robust

Kompetencer:

Liste over faglige kompetencer

Chefbetjening:

 • kalenderstyring
 • bestilling af lokale og forplejning,
 • bestilling af hotelophold og rejseaktiviteter

Sagsbehandling:

 • dataindsamling
 • bearbejdning
 • rapportering
 • opfølgning.

Betjening af fonde og udvalg:

 • kontakt til formand, bestyrelse og medlemmer
 • udarbejdelse af dagsorden og bilag, referat m.

IT-færdigheder og digitale kompetencer:

 • Office-systemer/Outlook – superbruger Outlook,
 • Word – superbruger
 • PowerPoint – bruger
 • Excel – let bruger
 • Administration i CRM/medlemssystemer
 • Scanning og journalisering
 • Vedligeholdelse af intranet og internet

Sproglige færdigheder:

 • Dansk – modersmål, gode formuleringsevner på skrift og i tale
 • Engelsk – meget øvet, gode formuleringsevner på skrift og i tale
 • Tysk – turistniveau

Erhvervserfaring:

Kontormedhjælper – virksomhedspraktik, Assistancen, Køge:                        april 2018 – juni 2018

Kontrol/scanning/registrering af gamle kundesager,

udarbejdelse/renskrift af sagsforsider samt scanning af

nye kundesager, udarbejdet skabeloner til dagsordener

og ferieregnskab samt samlet salgsmapper.

 

Chefsekretær, Ingeniørforeningen, København:                                              oktober 1985 – marts 2016

 

Sekretæropgaver i direktions- og ledelsessekretariater,

selvstændig udvalgsbetjening samt administration af fonde

og legater.

 

Kontorassistent, B&W Alpha Diesel, Frederikshavn:                                            januar 1981 – januar 1985

Kontorvikariater/barselsvikariater i forskellige afdelinger.

Told og Skat, Frederikshavn:

Kontorvikariater i afdelingen for toldregistrering.

Frederikshavn Værft, Frederikshavn:

Kontorvikariat i skrivestue.

 

Kontorelev , B&W Alpha Diesel, Frederikshavn:                                                            januar 1978 – januar 1981

Administrativ kontorelev i forskellige afdelinger.

 

Uddannelser

Erhvervssproglig diplomprøve, Engelsk                                                                           januar 1992 – januar 1996

Handelshøjskolen, København.

Overbygning på korrespondenteksamen i engelsk.

 

Erhvervssproglig korrespondent, Engelsk                                                                   januar 1989 – januar 1992

Handelshøjskolen, København.

Korrepondenteksamen i engelsk.

 

Merkonom – Organisation og Strategi                                                                         januar 1983 – januar 1984

Frederikshavn Handelsskole.

Organisation og strategi – teoretisk.

 

Merkonom – Personaleadministration                                                                        januar 1982 – januar 1983

Frederikshavn Handelsskole.

Personaleadministration.

Merkonom – Databehandling samt Ledelse og Samarbejde                                 januar 1981 – januar 1982

Frederikshavn Handelsskole.

Databehandling samt Ledelse og Samarbejde.

 

Højere Handelseksamen, sproglig-administrativ                                                   januar 1976 – januar 1978

Frederikshavn Handelsskole.

HH, sproglig-administrativ linje.

 

Realeksamen                                                                                                                    januar 1966 – januar 1976

Ørnevejens Skole, Frederikshavn.

Folkeskole afsluttende med Realeksamen.

Skånevilkår:

Varierede arbejdsstillinger, herunder behov for hæve/sænkebord. Medbringer selv stol.

Ikke tunge løft, vrid, buk eller skub.

Pauser efter behov, ved længere arbejdstid mulighed for liggende hvil.

Adgang til handicaptoilet

 

Andre kandidater:

Karin Nygaard Madsen

Jobønsker: Støtte/Støttepædagog for børn i a
15 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Jens Christian Hansen

Jobønsker: Chauffør, Handyman, Udendørs vedligehold .
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Charlotte Scharboe Rye

Jobønsker: Virksomheder: Force Technology Rigspolitiet/ politiet lokalt
1 - 8 timer/ugen
Jobcenter Sorø

Kandidat #300007256

Jobønsker: Lagerarbejde Forfalden arbejde Pedel
6 - 12 timer/ugen
Jobcenter Nyborg

Dusanka Sose

Jobønsker: Rengøring. Avis/reklameomdeler   
10 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Marianne Christensen

Jobønsker: Pædagogmedhjælper – rengøringsassistent – oms
17 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Joan Rossen

Jobønsker: Kontormedhjælper/blæksprutte –   Aktivitetsmedarbe
6 - 7 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Kandidat #300007194

Jobønsker: Landbrug Kundeservice Lagerarbejde
20 - 10 timer/ugen
Jobcenter Nyborg