Billede af kandidaten
Billede af kandidaten

Jette Grenaa Philippsen

Jobønsker:

Pædagog 1-1 kontakt med støttefunktion (ikke fysisk betonet) på være- eller bosteder for udviklingshæmmede.

Pædagog/underviser på STU/VSU

Kontormedhjælper: renskrivning, brevskrivning, tastearbejde, kopiering o.l.

Timer:
4 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Jeg er glad og imødekommende og kan lide at engagere og fordybe mig i mit arbejde. Jeg kan både arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde. Trives bedst i små teams.

Jeg har en god indfølingsevne og drager omsorg for både mine kollegaer og de børn og voksne, som jeg møder gennem mit arbejde.

Jeg kan lide at lære nyt og inspireres.

Kompetencer:

Pædagogisk støtte og aktiviteter, undervisning, vejledning, planlægning/organisering og evaluering, støtte- og kontaktperson.

Disponering af medicin, tværfagligt samarbejde, bestilling af varer. Har udarbejdet handleplaner.

Behersker IT på brugerniveau – er vant til at arbejde i Word. Har lidt erfaring med publisher og powerpoint.

Erhvervserfaring:

Pædagogmedhjælper, teater, pædagog, hjælpelærer.

Skånevilkår:

Arbejde med en opgave af gangen i eget tempo og i rolige omgivelser. Undgå stress, højt forventnings- og tidspres.

Stabilitet ved kendte opgaver – struktur og en vis grad af forudsigelighed. Ikke fysisk betonet arbejde, som kan belaste min højre hånd. Mulighed for pause efter behov.

Andre kandidater:

Almas Hamdush

Jobønsker: Plejehjem, kan godt lide at snakke med ældre mennesker og h
0 - 2 timer/ugen

Joan Rossen

Jobønsker: Kontormedhjælper/blæksprutte –   Aktivitetsmedarbe
6 - 7 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Jette Eriksen

Jobønsker: Kontorassistent.
16 timer/ugen
Jobcenter Egedal

Anne Marie Odefey

Jobønsker: Butiksassistent, Kreative værksted for lettere handicappede
9 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Kandidat #300007384

Jobønsker: køkkenarbejde husassistent pakkeriarbejde lagerarbejde/webs
5 - 10 timer/ugen
Jobcenter Nyborg

Birgitte Wentzel Schmidt

Jobønsker: Jeg ønsker et job, hvor jeg kan arbejde med mennesker
5 timer/ugen

Kandidat #300007092

Jobønsker: Rengøringsmedhjælper Pædagogmedhjælper Køkkenmedhjælpe
15 - 20 timer/ugen
Jobcenter Nyborg

Elvin Charles Holm

Jobønsker: ChaufførButiksmedhjælperUfaglærte opgaver
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg