Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Anne Marie Bak Frølund

Jobønsker:

kontorassistent, bogholder, pædagog

Antal timer (du kan arbejde): 20-25

Timer:
20 - 25 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Kompetencer:

arkivering, sekretærarbejde

bogføring og kontering

bogføring og kontering, moms

indkøb, kontorartikler, gaver m.v.

rykkerprocedurer

telefonbetjening

Erhvervserfaring:

kontorassistent/bogholder, hos Vognmand Verner Østergaard

Finans, kreditor og debitor bogholderi i C5. Afstemninger af moms, bank og kasse. Klargøring af årsregnskab til revisor. Udsendelse af rykkerskrivelser til debitorer og opfølgning på disse. Miljøindberetninger, telefonbetjening, trailersalg af materialer (sand, grus, træflis) på vores plads. Udregning af priser til kunder. f. eks på køb og udbringning af 5m3 brolæggersand. Forberedelse til messe samt deltagelse heri. Sprang til, hvor der var behov

Uddannelse

08.1984 – 06.1986

Teknisk Assistent, Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole, Kort videregående uddannelse (2 – 2½ år), Teknik, teknologi

Teknisk Assistent, Driftsteknisk linie

08.1979 – 06.1982

Pædagog (Professionsbacheloruddannelse), Viborg Seminariet, Mellemlang videregående uddannelse (3 – 4½ år), Pædagogik, psykologi, sociale fag

 08.1974 – 06.1977

Studentereksamen (stx) (Gymnasial uddannelse), Randers Amtsgymnasium, Gymnasiale uddannelser, Ingen retning

Studentereksamen, sproglige linies ny-sproglige gren

Skånevilkår:

Nedsat arbejdstid – Bør ikke være i et støjende arbejdsmiljø – Bør ikke sidde i stort kontor med mange kollegaer

Andre kandidater:

Jonna Iversen

Jobønsker: Pædagogisk arbejde på normal/handicap området Antal timer
9 - 12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Bente Skadhauge Thomsen

Jobønsker: Mentor/Ledsager. Hjælpelærer i kreative fag &
12 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Mie Byrvang

Jobønsker: Kundeservice, borgerservice, receptionist og lettere kontora
21 timer/ugen
Jobcenter Egedal

Kasper Schou Weingardt

Jobønsker: Lager og logistik Gartner Pedel / vicevært – andre h
18 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Mathias Blaschke Nissen

Jobønsker: Gerne pedelfunktioner. Jeg kan alt indenfor håndv&aeli
20 timer/ugen

Ulla Margrethe Wagtberg Hansen

Jobønsker: Kontor/reception
20 timer/ugen

Leif Johannsen

Jobønsker: Produktionstekniker, industritekniker, chauffør.
10 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Jenita Shanthi Premathurai

Jobønsker: Piccoline. Medhjælper indenfor pædagogisk
6 timer/ugen
Jobcenter Vejen