Kandidaten er kommet i job
Kandidaten er kommet i job

Anne Marie Bak Frølund

Jobønsker:

kontorassistent, bogholder, pædagog

Antal timer (du kan arbejde): 20-25

Timer:
20 - 25 timer/ugen
Personlig beskrivelse:

Kompetencer:

arkivering, sekretærarbejde

bogføring og kontering

bogføring og kontering, moms

indkøb, kontorartikler, gaver m.v.

rykkerprocedurer

telefonbetjening

Erhvervserfaring:

kontorassistent/bogholder, hos Vognmand Verner Østergaard

Finans, kreditor og debitor bogholderi i C5. Afstemninger af moms, bank og kasse. Klargøring af årsregnskab til revisor. Udsendelse af rykkerskrivelser til debitorer og opfølgning på disse. Miljøindberetninger, telefonbetjening, trailersalg af materialer (sand, grus, træflis) på vores plads. Udregning af priser til kunder. f. eks på køb og udbringning af 5m3 brolæggersand. Forberedelse til messe samt deltagelse heri. Sprang til, hvor der var behov

Uddannelse

08.1984 – 06.1986

Teknisk Assistent, Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole, Kort videregående uddannelse (2 – 2½ år), Teknik, teknologi

Teknisk Assistent, Driftsteknisk linie

08.1979 – 06.1982

Pædagog (Professionsbacheloruddannelse), Viborg Seminariet, Mellemlang videregående uddannelse (3 – 4½ år), Pædagogik, psykologi, sociale fag

 08.1974 – 06.1977

Studentereksamen (stx) (Gymnasial uddannelse), Randers Amtsgymnasium, Gymnasiale uddannelser, Ingen retning

Studentereksamen, sproglige linies ny-sproglige gren

Skånevilkår:

Nedsat arbejdstid – Bør ikke være i et støjende arbejdsmiljø – Bør ikke sidde i stort kontor med mange kollegaer

Andre kandidater:

Kirsten Scheller

Jobønsker:   HR opgaver.   Vejledning/r&ari
16 timer/ugen
Jobcenter Haderslev

Birgitte Nielsen

Jobønsker: Gartnermedhjælper Grønne områder &#
15 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Tom Allan Olsen

Jobønsker: Jeg vil gerne have et job som støttelærer eller almindelig
8 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Tony C. A. Paulsen

Jobønsker: Vejleder, Virksomhedskonsulent, Lagermedhjælp, Butiksmedhj
8 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Fadia Hajrus

Jobønsker: Køkkenmedhjælper Tøjbutik Sandwichbar Dagligvarebutik
6 - 9 timer/ugen
Jobcenter Ringsted

Kim Lykke Kristensen

Jobønsker: Kvalitetskontrol. Koordinering. Intern salg. 
15 timer/ugen
Jobcenter Vejen

Peter Lorensen

Jobønsker: Pedelmedhjælper, lager- og logistikmedarbejder, vagt. Antal
15 timer/ugen
Jobcenter Sønderborg

Winni Daugberg

Jobønsker: Administrativ medarbejder/receptionist.
16 timer/ugen
Jobcenter Egedal